[EHW] Scrying - Pursuer

posted on 14 Aug 2013 17:07 by gomuth in EHW
เอนทรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
 
 
 
 
 
 
 
 
Amara's Scrying : Pursuer
 
 
 
เมื่อควันในดวงแก้วสลายไป ภาพฝันจึงปรากฏ

เด็กสาวมองอนาคตของตน ดวงหน้าไร้อารมณ์ ไร้รอยยิ้ม
มิได้โศกเศร้า หรือยินดี
อนาคตเช่นนี้...ไม่ได้เกินหรือขาดจากที่คิดไว้เลย
 
 
 
...
 
 
 
 
“อรุณสวัสดิ์อมาร่า!”
 
เสียงน่ารำคาญดังขึ้นแต่เช้า ยังผลให้เด็กสาวผมดำชักสีหน้า ส้นของรองเท้าหนังมันปลาบกระทบพื้นหินบนระเบียงดังขึ้น รัวขึ้น เมื่อเจ้าของสาวเท้ารัวเร็วกว่าเดิมสองเท่าตัว
 
การเดินลงส้นเร็วๆ แม้จะทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น แต่ก็ทำให้รองเท้าสึกไวกว่าเดินปกติ ทั้งยังไม่ใช่กิริยาที่สุภาพสตรีสมควรกระทำในที่สาธารณะ...หรือที่ไหนๆ ก็ตาม
 
แต่ในกรณีนี้ เธออนุญาตให้ตนเองหยุดการเป็นสุภาพสตรีไว้ชั่วคราว
 
 
 
 
 
 
อนาคต...ของฉัน